Thông báo cho thuê mặt bằng kinh doanh Quầy thuốc tại TTYT huyện Vĩnh Lợi năm 2023

Thông báo mời chào giá hóa chất, test xét nghiệm, IDV, vật tư y tế và trang thiết bị y tế năm 2023

Thông báo tổ chức đấu giá cho thuê mặt bằng khai thác dịch vụ căn tin tại TTYT Vĩnh Lợi năm 2023

Thông báo về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham dự đấu giá cung ứng dịch vụ nhà giữ xe tại TTYT Vĩnh Lợi năm 2023

Thông báo về việc tổ chức đấu giá cung ứng dịch vụ nhà giữ xe tại TTYT Vĩnh Lợi năm 2023

Công bố Logo và Slogan Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Lợi

Thông báo

Đánh giá hiệu quả ứng dụng Đề tài nghiên cứu khoa học đã được công nhận tại Trung tâm và các đơn vị khác

Kết quả cải tiến chất lượng bệnh viện của các khoa/phòng

Báo cáo kết quả khảo sát hài lòng bệnh nhân và người nhà bệnh nhân

Kế hoạch cải tiến chât lượng bệnh viện năm 2020