TỔ CHỨC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VĨNH LỢI

 

* CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG:

     - PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

     - PHÒNG KẾ HOẠCH NGHIỆP VỤ

     - PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

     - PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

* KHOA LÂM SÀNG:

     - KHOA KHÁM BỆNH

     - KHOA  HỒI SỨC CẤP CỨU

     - KHOA NGOẠI TỔNG HỢP

     - LIÊN KHOA NỘI - NHI - NHIỄM

     - KHOA CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN

     - KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

* KHOA CẬN LÂM SÀNG:

     - KHOA DƯỢC  – TTB - VTYT

     - KHOA XÉT NGHIỆM - CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

     - KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

* CÁC KHOA Y TẾ DỰ PHÒNG

     - KHOA Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ DINH DƯỠNG

     - KHOA KIỂM SOÁT BỆNH TẬT VÀ HIV/AIDS

     - KHOA AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

* TRẠM Y TẾ :

      - TYT THỊ TRẤN CHÂU HƯNG

      - TYT XÃ CHÂU HƯNG A

      - TYT XÃ CHÂU THỚI

      - TYT XÃ LONG THẠNH

      - TYT XÃ VĨNH HƯNG

      - TYT XÃ VĨNH HƯNG A

      - TYT XÃ HƯNG HỘI

      - TYT XÃ HƯNG THÀNH

* PHÒNG DÂN SỐ